Best Practice Guide - Foreign Body Detection Issue 2 (Dutch)
De besmetting van een product met de fysieke aanwezigheid van iets wat niet de bedoeling om daar te zijn ( een vreemd lichaam ) , vaak met de potentie om schade te veroorzaken , kan leiden tot problemen , dat klachten van klanten , product verspilling , en het merk schade kan omvatten .
13,979
Best Practice Guide - Foreign Body Detection Issue 2 (Dutch)
BRC wil graag de personen en bedrijven bedanken die met hun onmisbare inbreng en hulp een bijdrage hebben geleverd aan de productie en correctie van deze richtlijn, en wil daarbij vooral Mettler-Toledo Safeline en Loma Cintex bedanken.
83
Best Practice Guide - Foreign Body Detection Issue 2 (Dutch)
Elk bedrijf dat te maken heeft met productie, opslag of transport, heeft een effectief beheerssysteem nodig om productbesmetting door vreemde voorwerpen te vermijden. Dit beheerssysteem herkent en voorkomt mogelijke besmettingsbronnen, maar kan ook inspectieapparatuur zoals metaaldetectoren en röntgenapparaten controleren. Hoewel andere systemen zoals filters, zeven en magneten voor veel...
214
Best Practice Guide - Foreign Body Detection Issue 2 (Dutch)
Een product kan besmet worden met een tastbaar iets dat er niet in hoort te zitten (d.i. een vreemd voorwerp) en die besmetting kan het product beschadigen. Dat resulteert in:
287
Best Practice Guide - Foreign Body Detection Issue 2 (Dutch)
Inspectiesystemen moeten in samenwerking met de leverancier gespecificeerd worden zodat ze effectief genoeg zijn in de omgeving waarin ze worden gebruikt. De werking moet niet nadelig beïnvloed worden door externe elektrische storing of door de omstandigheden in de fabriek, zoals een vochtige omgeving, gebieden met veel trillingen, extreme temperaturen of slechte hygiënische...
2,724
Best Practice Guide - Foreign Body Detection Issue 2 (Dutch)
Het is belangrijk dat het detectiesysteem langdurig kan functioneren en effectief, betrouwbaar werk levert volgens de gevoeligheid die is ingesteld. De maximale gevoeligheid en betrouwbaarheid die bereikt kan worden hangt af van de kwaliteit en betrouwbaarheid van het detectiesysteem.
1,865
Best Practice Guide - Foreign Body Detection Issue 2 (Dutch)
Al het personeel dat activiteiten uitvoert die een directe invloed uitoefenen op de inspectieapparatuur moet bekwaam zijn om die activiteiten uit te voeren op basis van een passende opleiding, training, vaardigheden en ervaring. Ze moeten zich bewust zijn dat hun activiteiten relevant en belangrijk zijn ten behoeve van de productveiligheid. Er moeten archieven bijgehouden worden met de...
137
Best Practice Guide - Foreign Body Detection Issue 2 (Dutch)
Het is belangrijk om een relevante en betekenisvolle documentatie bij te houden. Als er bijvoorbeeld een klant komt met een klacht en het bedrijf onderzocht moet worden, kan een bedrijf bewijzen hoe het productieproces is verlopen.
155
Best Practice Guide - Foreign Body Detection Issue 2 (Dutch)
Gegevens van inspectiesystemen kunnen verzameld en uitgewisseld worden via:
938
Best Practice Guide - Foreign Body Detection Issue 2 (Dutch)
Een reeks van wereldwijd erkende certificatienormen voor producenten en opslag- en distributiebedrijven.
136